Brandlarm

Schneider FX Net brandlarm och Schneider FDP


Schneider FX Net är ett modulärt uppbyggt system som är mycket flexibelt när det gäller antalet detektorer och I/O moduler I enlighet med användarens behov och förväntningar.FX Net är ett avancerat system som använder intelligenta algoritmer för att upptäcka bränder.Schneider system består av en mängd olika detektorer och andra enheter.FDP är de senaste centralerna och kan konfigureras att kommunicera med varandra genom att använda ett specifikt konfigurationsprogram. Centralerna kan konfigureras att vara synliga för andra centraler i systemet och/eller att se och hantera andra centraler. Detta ger flexibilitet och skalbarhet för användaren och dennes behov.

Copyright