OM OSS
KUNDANPASSADE SÄKERHETSLÖSNINGAR


AC Säkerhet Nord AB levererar kundanpassade helhetslösningar inom säkerhet. Våra uppdrag omfattar projektering, konstruktion, installation, service och underhåll av säkerhetslösningar så som inbrottslarm, brandskydd, övervakningslösningar som CCTV och passersystem.Tillsammans med våra kunder strävar vi efter bästa ekonomiska och effektiva lösningar. Inga uppdrag är för stora eller för små men vi sätter alltid kunden i första rummet för att ge en bra säkerhetslösning.LEVEL är ISO9000 och SBSC certifierade

Bolaget innehar erforderliga certifikat från SBSC, inklusive Larmklass 4 samt ISO9000. För att vara verksam i säkerhetsbranschen krävs att företaget har polistillstånd, har en kvalitetscertifiering samt certifieringar enligt säkerhetsbranschens standarder. LEVEL har samtliga sådana certifikat. Dessa följs upp vid revisorer en gång/år av branschens certifieringsföretag SBSC.TILLVERKAR- OCH PRODUKTSPECIFIKA CERTIFIERINGAR.


Utöver SBSC och ISO9000 innehar vi ett flertal certifieringar som är direkt kopplade till välrenommerade tillverkare. Bland dessa kan nämnas Lenel OnGuard, Pacom Unison, Milestone samt på låssidan även Salto och Assa

Copyright