Confidence Security

Säkerhetsrådgivning, Brandskydd, säkerhetsteknik, kamerasystem ,brandlarm,hotellås mm är Confidence kompetensområde.


Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av rådgivning, produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, bevakning och personskydd samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Specialisten inom säkerhetssystem


Vår långa erfarenhet och investeringar i kunskap ger dig som kund tryggheten i att vi vet vilka speciella krav som finns i din verksamhet. Vi har därför valt att fokusera på målgrupper där säkerhet, brandskydd och säkerhetsteknik är en viktig del i den dagliga verksamheten.Confidence är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001 och innehar bland annat certifikat för anläggarfirma brandlarm ,CCTV,låssystemoch inbrottslarm enligt högsta larmklass.

Copyright