Schneider

Schneider brandlarmsystem FDP Schneider brandlarmcentraler gör det möjligt tack vare en modulär uppbyggnad att med samma komponenter bygga intelligenta brandlarmsystem till allt från små daghem/äldreboenden till komplexa industrier med upp till 16 300 larmpunkter. Systemet kan (samtidigt) hantera adresserbara intelligenta detektorer från SystemSensor och Apollo såväl som konventionella detektorer. Detta gör det enkelt att uppgradera gamla system där centralapparaten behöver bytas ut. Centralapparaterna FDP har inbyggd brandförsvarstablå enligt SS 3654 kombinerad med en överskådlig manöverpanel för intuitivt manövrerande av systemet. Till de adresserade detektorkretsarna kan även ett stort antal adresserbara larmdon och blixtljus anslutas vilket minskar kostnaden för kabeldragning. Till systemet kan kopplas larmlagringstablåer som ger brukaren möjlighet att undersöka och åtgärda felaktiga larm utan att larmet sänds vidare till räddningstjänsten. Flera centralapparater kan kopplas ihop till ett brandlarmsystem. Manövrering av systemet kan då ske från flera platser och varje central kan programmeras till vilka andra centraler den skall presentera och manövrera.

Copyright