Schneider Electric är vår leverantör av Brandlarm FX och Esmikko4 passer-inbrottslarm sedan många år och vi har installerat mer än fyrtiotalet brandlarmsanläggningar och kunderna är mycket nöjda med både oss och Schneiders brandlarm som är enkelt handhavande och nästan inga problem med dem.

Scandic hotellet i Skellefteå och Aurum är hotell där vi uppdaterat deras brandlarm de senaste åren.