Add Secure

Larmsändare och vår partner när det gäller larmöverföringar.


En bra leverantör med bra produkter som kan anslutas mot alla larmcentraler. Idag finns nästan enbart larmsändare med både IP-och GPRS som ger dubbla vägar för att larm ska gå fram till larmcentral som ger ökad säkerhet. Add Secures sändare är både driftsäkra och med bra prisbild.Sedan hösten 2021 så äger de Dualtech som är framtiden inom larmöverföring.

Copyright