Larmsändare och vår partner när det gäller larmöverföringar.

En bra leverantör med bra produkter som kan anslutas mot alla larmcentraler.

Idag finns nästan enbart larmsändare med både IP-och GPRS som ger dubbla vägar för att larm ska gå fram till larmcentral som ger ökad säkerhet.

Add Secures sändare är både driftsäkra och med bra prisbild.