KUNDANPASSADE SÄKERHETSLÖSNINGAR

AC Säkerhet Nord AB  levererar kundanpassade helhetslösningar inom säkerhet. Våra uppdrag omfattar projektering, konstruktion, installation, service och underhåll av säkerhetslösningar så som inbrottslarm, brandskydd, övervakningslösningar som CCTV och passersystem.

Tillsammans med våra kunder strävar vi efter bästa ekonomiska och effektiva lösningar. 

Inga uppdrag är för stora eller för små men vi sätter alltid kunden i första rummet för att ge en bra säkerhetslösning.