AC SÄKERHET NORD AB

Din lokala säkerhetsleverantör

Vi kan säkerhet.


AC Säkerhet Nord AB är ett lokalt säkerhetsföretag som med personal med mer än 30-års erfarenhet. Vi har certifieringar och utbildningar mot välkända säkerhetssystem som exempelvis Schneider, Assa, Aras Security, IndigoVision och Vanderbilt/Siemens inbrottslarm. Vi levererar de flesta typer av larmlösningar till såväl offentlig som privat marknad. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar där vi sätter kunden i centrum. Några av våra kunder är bland annat LKAB, Skelleftebostäder (Skebo), Skellefteå Kraft ,Scandic, Boliden Mineral, Björkdalsgruvan, Skelleftebränslen, Repay Fastighet, Högkammen och Aurum. Sedan november 2021 ingår vi i Nordic Level Group koncernen. 


NORDIC LEVEL GROUP TRYGGHET, SINNESRO OCH VÄLBEFINNANDE ÄR VÅRT FOKUS – OCKSÅ VÅR FILOSOFI

Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden inom tre kärnområden: Advisory, Technology och Operations. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att kunderna ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Bolaget grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Stockholm.We are a full-service provider of trusted safety and security solutions. We make sure that our clients can maintain an ordinary life despite extraordinary challenges. We know what works and we fearlessly challenge what doesn’t in an industry marked by legacy dynamics. LEVEL supports quality and success, and act for the overall good of society.


Experts in system integration using digital security solutions with high-technology products.
Copyright