Systemleverantör av  integrerade säkerhetssystem passer-inbrott.

Exempel på det de kan leverera men ASSA Siemens och annan utrustning inom säkerhet. 

RCO:s passersystem R-CARD 5000 består av ett antal olika enheter som var och en levererar olika funktioner till den totala systemlösningen. Enheterna kombineras fritt utifrån några få grundläggande ramar och skapar tillsammans ett flexibelt tillträdesskydd. Förutom de enheter användaren ser, exempelvis läsare, larmpaneler eller bokningstavlor, ingår också centralenheter, olika anslutnings- och styrenheter beroende på användsningsområde samt strömförsörjningsenheter.