Samarbetsavtal där deras godkända brandingenjör och larmingenjör Christer Vredin tillsammans med oss CAD-ritar alla våra projekt så att de uppfyller våra och våra kunders högt ställda krav.

Även då myndighetskrav när det gäller brandlarm. 

Vi är det personliga konsultföretaget där närheten till kunden prioriteras.Sweco ska kännetecknas av att ge alla projekt extra uppmärksamhet och omsorg, vilket medför att projekten överstiger uppdragsgivarens förväntningar på praktiska och funktionsdugliga lösningar.

Vår filosofi är att alltid tänka efter före, på så sätt vet vi att vi skapar ett mervärde för er som kunder. Vi eftersträvar att alltid vara så effektiva som möjligt; ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt.