Svea Ekonomi – ett företag i ständig utveckling
Partner med oss på AC Säkerhet Nord AB där våra slutkunder kan få en finansieringslösning där vi gör funktionsavtal där både finansiering och service ingår med fast månadskostnad.

Detta gör att slutkund enkelt kan budgetera på årsbasis vilka kostnader för en specifik säkerhetslösning från oss på AC Säkerhet Nord AB.

Svea Ekonomi är ett företag i en ständig utvecklingsprocess. Genom att vara lyhörda för marknaden och våra kunder ser vi till att vårt tjänsteutbud hela tiden förnyas och förbättras. Nya tjänster, fler nöjda kunder och även förvärv av bolag gör att vi har en stark tillväxt både i Sverige och i övriga Europa.

Vi ligger idag i framkant inom den tekniska utvecklingen i vår bransch men anser fortfarande att den personliga kontakten är viktigast av allt – att sätta kunden i fokus är självklart.

Med professionella medarbetare och finansiell styrka ser vi med tillförsikt fram emot nya spännande marknader och utmaningar. Välkommen med oss på resan!