Midroc Electro AB är vår partner och efter fem år som anställda hos dem har vi lärt oss mycket och vårt samarbete gäller service på deras befintliga kunder och vid nyinstallationer av säkerhetssystem.